A few screenshots from new Chinese beat em up Xuan Duo zhi Wang ^^~